Pori cyfarfodydd

Pwyllgor Cynllunio

This page lists the meetings for Pwyllgor Cynllunio.

Some committees produce forward plans which are details of items that the committee are due to discuss and when. For more information on items committees will consider click here

To watch a live streaming of this meeting visit our youtube page here or to watch recordings of previous meetings held by the committee click here

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Cynllunio

 

Rôl y Pwyllgor Cynllunio yw llywio'r cyngor wrth ffurfio polisïau'n ymwneud â Chynllunio Tref a Gwlad a gweithredu pwerau a dyletswyddau'r cyngor fel yr Awdurdod Cynllunio. Mae 16 cynghorydd ar y pwyllgor.

 

Y Pwyllgor Cynllunio sy'n penderfynu ar geisiadau dan Ddeddf Cynllunio Tref a Gwlad 1990 a deddfwriaeth gysylltiedig yn ymwneud â'r dilynol:

 

           Ceisiadau cynllunio ar gyfer alldynnu mwynau neu waredu â gwastraff heblaw am weithiau graddfa fach presennol sy'n ategol i gyfleuster gwaith mwynol neu waredu â gwastraff ;

           Ceisiadau cynllunio sydd â Datganiad Effaith ar yr Amgylchedd;

           Ceisiadau cynllunio sy'n ymadawiad sylweddol i'r Cynllun Strwythur neu Bolisi Cynllun Lleol;

           Ceisiadau cynllunio sydd, drwy eu maint, natur neu leoliad, â goblygiadau sy'n ymestyn tu hwnt i ffiniau'r ardal y maent wedi'u lleoli ynddynt.

 

Siarad mewn Pwyllgor Cynllunio

 

Er mwyn asesu os ydych yn gymwys i siarad yng nghyswllt cais cynllunio, gofynnir i chi ddarllen y protocol siarad gan y cyhoedd i ddeall y rheolau a'r meini prawf a all fod yn eich caniatáu neu beidio i wneud sylwadau.

 

Protocol ar gyfraniadau gan y cyhoedd mewn Pwyllgorau Cynllunio