Pori cyfarfodydd

Pwyllgor Llywodraethu ac Awdit

This page lists the meetings for Pwyllgor Llywodraethu ac Awdit.

Some committees produce forward plans which are details of items that the committee are due to discuss and when. For more information on items committees will consider click here

To watch a live streaming of this meeting visit our youtube page here or to watch recordings of previous meetings held by the committee click here

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Llywodraethu ac Awdit

Mae'r Pwyllgor Archwilio yn gyfrifol am sicrhau bod gwiriadau digonol ar waith i ddynodi unrhyw gamymddygiad posibl o fewn yr awdurdod. Mae'r Pwyllgor yn cynnwys 11 cynghorydd ac un aelod lleyg nad yw'n gynghorydd. Mae prif gyfrifoldebau'r pwyllgor yn cynnwys:

 

           Cymeradwyo'r strategaeth, cynllun a pherfformiad archwilio mewnol.

           Adolygu adroddiadau archwilio mewnol a cheisio sicrwydd am newid lle bo angen.

           Ystyried adroddiadau archwilio allanol ac asiantaethau arolygu

           Ystyried effeithlonrwydd trefniadau rheoli risg yr awdurdod

           Cynnal trosolwg o Gyfansoddiad y Cyngor yng nghyswllt rheolau gweithdrefnau contract a rheoliadau ariannol

           Gwneud argymhellion, fel sy'n briodol, i'r Cabinet a'r Cyngor ar unrhyw faterion y rhoddir adroddiad arnynt drwy'r Pwyllgor Archwilio.