Agenda

Pwyllgor safonau - Dydd Llun, 12fed Mehefin, 2023 10.00 am

Lleoliad: Conference Room - Usk, NP15 1AD. View directions

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ethol Cadeirydd

2.

Penodi Is-gadeirydd

3.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

4.

Datganiadau o Fuddiant

5.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf icon PDF 310 KB

6.

Polisi Rhoddion a Lletygarwch pdf icon PDF 225 KB

7.

Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar adroddiad Richard Penn pdf icon PDF 280 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Hyfforddiant ar y Cod Ymddygiad a gyflwynwyd, a drefnwyd neu y gwnaed cais amdano ers 6 Chwefror 2023

9.

Drafft Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Safonau 2022/23 pdf icon PDF 373 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Dyddiad y cyfarfod nesaf – 9 Hydref 2023