Agenda

Pwyllgor Cynllunio - Dydd Mawrth, 4ydd Mehefin, 2024 2.00 pm

Lleoliad: Neuadd Y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ethol Cadeirydd.

2.

Penodi Is-gadeirydd.

3.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

4.

Datganiadau o Fuddiant

5.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf icon PDF 29 KB

6.

Ystyried yr adroddiadau dilynol gan y Prif Swyddog, Cymunedau a Lleoedd ar y Ceisiadau Cynllunio dilynol (atodir copïau):

6a

Cais DM/2020/01438 – Datblygu 15 annedd (9 fforddiadwy a 6 marchnad agored) a datblygiad arall cysylltiedig a seilwaith. Tir ger Heol Tŷ Gwyn, Felinfach, NP4 0HU. pdf icon PDF 254 KB

6b

Cais DM/2024/00384 - Newid defnydd tir amaethyddol I hwyluso lleoli arae solar wedi’I osod ar y ddaear I’w ddefnyddio gan Woodfield House. Woodfield House, Moor Lane, Pen y Fan, The Narth. pdf icon PDF 163 KB