Agenda

Special Meeting, Pwyllgor Dethol Economi a Datblygu - Dydd Mawrth, 14eg Rhagfyr, 2021 2.00 pm

Lleoliad: County Hall, Usk - Remote Attendance

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Apologies for Absence.

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd.

Select Committee Public Open Forum ~ Guidance

 

 

Our Select Committee meetings are live streamed and a link to the live stream will be available on the meeting page of the Monmouthshire County Council website

 

If you would like to share your thoughts on any proposals being discussed by Select Committees, you can submit your representation in advance via this form

·      Please share your views by uploading a video or audio file (maximum of 4 minutes) or;

·      Please submit a written representation (via Microsoft Word, maximum of 500 words)


You will need to register for a
My Monmouthshire account in order to submit the representation or use your log in, if you have registered previously.

 

The deadline for submitting representations to the Council is 5pm three clear working days in advance of the meeting. 

 

If representations received exceed 30 minutes, a selection of these based on theme will be shared at the Select Committee meeting.  All representations received will be made available to councillors prior to the meeting.

Os hoffech fynychu un o’n cyfarfodydd er mwyn siarad o dan Fforwm Agored Cyhoeddus y cyfarfod, bydd angen i chi roi blaenrybudd o dri diwrnod gwaith drwy e-bostio  Scrutiny@monmouthshire.gov.uk  

Y cadeirydd sydd yn penderfynu faint o amser y mae pob aelod o’r cyhoedd yn ei gael i siarad, ond er mwyn i ni roi cyfle i nifer o siaradwyr rydym yn gofyn bod cyfraniadau yn cael eu cyfyngu i 3 munud.     . 

If you would like to suggest future topics for scrutiny by one of our Select Committees, please do so by emailing
Scrutiny@monmouthshire.gov.uk

 

 

4.

Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig (CDLlD) - ystyried y goblygiadau ar gymunedau Sir Fynwy gan ymateb Llywodraeth Cymru ar y Strategaeth a Ffefrir o ran y CDLlD, yn benodol yr uchafswm gofynion anheddau'r CDLlD. Bydd aelodau yn ystyried y modelu a fydd yn llywio’r ddadl ac yn clywed gan y cyhoedd a budd-ddeiliaid lleol. pdf icon PDF 680 KB

Dogfennau ychwanegol: