Agenda

Pwyllgor Llywodraethu ac Awdit - Dydd Llun, 29ain Ebrill, 2024 2.00 pm

Lleoliad: Neuadd Y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA. View directions

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd

Canllawiau ar gyfer Fforwm Agored i’r Cyhoedd y Pwyllgor Llywodraethu ac Awdit

 

Mae ein cyfarfodydd Pwyllgor Llywodraethu ac Awdit yn cael eu ffrydio’n fyw a bydd dolen i’r ffrwd fyw ar gael ar dudalen cyfarfod gwefan Cyngor Sir Fynwy

 

Os hoffech rannu eich barn ar unrhyw faterion sy'n cael eu trafod gan y Pwyllgor Llywodraethu ac Awdit, gallwch fynychu'r cyfarfod yn bersonol (neu ymuno o bell drwy Microsoft Teams), neu gyflwyno sylwadau ysgrifenedig (drwy Microsoft Word, uchafswm o 500 gair).

 

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno sylwadau i'r Cyngor yw 5pm, a hynny dri diwrnod gwaith clir cyn y cyfarfod. Bydd yr holl sylwadau a dderbynnir ar gael i Aelodau'r Pwyllgor cyn y cyfarfod.

 

Mae’r amser a roddir i bob aelod o’r cyhoedd i siarad yn ddibynnol ar Gadeirydd y Pwyllgor. Gofynnwn i gyfraniadau beidio â bod yn hwy na 4 munud.

 

Os hoffech fynychu un o’n cyfarfodydd i siarad o dan y Fforwm Agored i’r Cyhoedd yn y cyfarfod, bydd angen i chi roi tri diwrnod gwaith o rybudd drwy e-bostio GACRegistertoSpeak@monmouthshire.gov.uk

 

Os hoffech awgrymu pynciau yn y dyfodol i'w hystyried gan y Pwyllgor Llywodraethu ac Awdit, e-bostiwch GACRegistertoSpeak@monmouthshire.gov.uk

 

4.

Nodi'r Rhestr Weithredu o'r cyfarfod diwethaf. pdf icon PDF 108 KB

5.

Rhaglen Waith Archwilio Cymru: Diweddariad Cynnydd y Cyngor pdf icon PDF 520 KB

6.

Effeithiolrwydd y Fframwaith Rheoli Risg Strategol pdf icon PDF 828 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Cynllun Archwilio Mewnol 24/25 pdf icon PDF 554 KB

8.

Asesiad Ansawdd Allanol o Archwilio Mewnol 2024 pdf icon PDF 579 KB

9.

Gweithredu argymhellion Archwilio Mewnol y cytunwyd arnynt pdf icon PDF 330 KB

10.

Model Darparu Arfaethedig yn y Dyfodol ar gyfer y Gwasanaeth Archwilio Mewnol pdf icon PDF 176 KB

11.

Adolygiad Data Perfformiad Archwilio Cymru pdf icon PDF 803 KB

Dogfennau ychwanegol:

12.

Blaengynllun y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

13.

Cymeradwyo cofnodion y cyfarfod blaenorol. pdf icon PDF 166 KB

14.

Dyddiad y cyfarfod nesaf - 6ed Mehefin 2024