Agenda

Pwyllgor Llywodraethu ac Awdit - Dydd Iau, 20fed Mai, 2021 2.00 pm, CANCELLED

Lleoliad: Remote Meeting. View directions

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ethol Cadeirydd

2.

Penodi Is-gadeirydd

3.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

4.

Datganiadau o Fuddiant

5.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd

6.

Nodi’r Rhestr Weithredu o’r cyfarfod blaenorol pdf icon PDF 162 KB

7.

Adroddiad Blynyddol ar Grantiau pdf icon PDF 312 KB

8.

Diweddariad Eithriad CPR pdf icon PDF 364 KB

9.

Datganiad Llywodraethiant Blynyddol

10.

Blaengynllun Gwaith pdf icon PDF 409 KB

11.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf icon PDF 227 KB

12.

Cadarnhau dyddiad y cyfarfod nesaf sef 29 Gorffennaf 2021