Agenda

Lleoliad: Neuadd Y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd

4.

I nodi Rhestr Weithred y cyfarfod diwethaf pdf icon PDF 34 KB

5.

Trosolwg o Drefniadau Rheoli Perfformiad pdf icon PDF 355 KB

6.

Pwyllgor Archwilio: Hunanarfarnu

7.

Adroddiad Trysorlys Canol Blwyddyn pdf icon PDF 229 KB

8.

Diweddariad a datblygiad Q2

9.

Cyfrifon Archwiliedig Cronfa Degwm Cyngor Sir Fynwy

10.

ISA 260 neu Gyfwerth ar gyfer Cronfeydd Ymddiriedolaeth

11.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf icon PDF 83 KB

12.

I gadarnhau dyddiad y cyfarfod nesaf fel y 9fed o Ionawr 2020