Crynodeb Presenoldeb ar gyfer yr holl gyfarfodydd cyhoeddus

Eglurhad o'r golofn ystadegau

Disgwyliedig
The number of meetings that the councillor was expected to attend in their capacity as member of that committee.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Ystadegau
Councillor Disgwyliedig Yn bresennol Yn bresennol
County Councillor Jill Bond24210
County Councillor Mary Ann Brocklesby14140
County Councillor Fay Bromfield14140
County Councillor Louise Brown11111
County Councillor Emma Bryn14130
County Councillor Rachel Buckler12121
County Councillor Sara Burch16160
County Councillor Jan Butler16150
County Councillor Ben Callard15140
County Councillor Ian Chandler18180
County Councillor John Crook25250
County Councillor Tomos Dafydd Davies1090
County Councillor Lisa Dymock1090
County Councillor Tony Easson22200
County Councillor Christopher Edwards14130
County Councillor Catherine Fookes13130
County Councillor Steven Garratt15150
County Councillor Rachel Catherine Garrick19180
County Councillor Paul Griffiths15150
County Councillor Martyn Groucutt17170
County Councillor Simon Howarth12120
County Councillor Meirion Howells1290
County Councillor Richard John13130
County Councillor David Jones14120
County Councillor Penny Jones11110
County Councillor Tony Kear14120
County Councillor Malcolm Lane11100
County Councillor Jane Lucas11100
County Councillor Catrin Maby11110
County Councillor Su McConnel16140
County Councillor Jayne McKenna17170
County Councillor Phil Murphy18180
County Councillor Alistair Neill15150
County Councillor Paul Pavia1191
County Councillor Maureen Powell16160
County Councillor Sue Riley26260
County Councillor Dale Rooke17170
County Councillor Angela Sandles18160
County Councillor Maria Stevens18130
County Councillor Jackie Strong18180
County Councillor Peter Strong20200
County Councillor Frances Taylor19160
County Councillor Tudor Thomas13130
County Councillor Armand Watts13130
County Councillor Ann Webb20150
County Councillor Laura Wright20200