Eich Aelodau Seneddol

Mae dwy etholaeth seneddol yn yr ardal hon - Dwyrain Casnewydd a Mynwy. Mae gan bob etholaeth un AS. Mae’r holl ASau ar gael mewn cymorthfeydd cynghori rheolaidd i gyfarfod ag etholwyr.

Dilynwch y dolenni isod i ddod o hyd i fanylion cyswllt ar gyfer pob AS a gwybodaeth am eu cymorthfeydd cynghori:

Os ydych yn breswylydd ac am ddarganfod pa etholaeth rydych chi’n byw ynddi, defnyddiwch ein Peiriant chwilio etholaethau Tŷ'r Cyffredin .

Your Assembly Members (AM's)

There are two assembly constituencies in this area Newport East and Monmouth. Each constituency has one AM. There are also four regional AM's who represent the South Wales East Region.

If you are a resident and want to find out which constituency you live in visit the National Assembly for Wales search engine