Eich Aelodau Seneddol

Mae dwy etholaeth seneddol yn yr ardal hon - Dwyrain Casnewydd a Mynwy. Mae gan bob etholaeth un AS. Mae’r holl ASau ar gael mewn cymorthfeydd cynghori rheolaidd i gyfarfod ag etholwyr.

Dilynwch y dolenni isod i ddod o hyd i fanylion cyswllt ar gyfer pob AS a gwybodaeth am eu cymorthfeydd cynghori:

Os ydych yn breswylydd ac am ddarganfod pa etholaeth rydych chi’n byw ynddi, defnyddiwch ein Peiriant chwilio etholaethau Tŷ'r Cyffredin .


Your Senedd Members (MS's)

There are two Senedd constituencies in this area Newport East and Monmouth. Each constituency has one MS. There are also four regional MS's who represent the South Wales East Region.

To find more information on your Member of Senedd visit Find your MS page here