Eich Aelodau o Senedd Ewrop

Mae’r Aelodau Senedd Ewrop isod (ASEau) yn cael eu hethol drwy gynrychiolaeth gyfrannol, ac yn gynrychioli Cymru gyfan. Cysylltwch ag unrhyw un ohonynt, gan ddefnyddio’r dolenni isod i ddod o hyd i’w gwybodaeth gysylltu, am help a chyngor ar faterion Ewropeaidd.

Eich ASEau

Contact The European Parliament at:

2 Queen Anne’s Gate
London SW1H 9AA
Tel: 020 7227 4300
Fax: 020 7227 4302
Email: eplondon@europarl.europa.eu

European Parliament Web Site