Voting record

 Cyngor Sir, Dydd Iau, 22ain Mehefin, 2023 2.00 pm

Item: Wedi eu cyflwyno gan y Cynghorydd Sir Richard John

Motion submitted by County Councillor Richard John:

Motion status:Rejected

Voting
CouncillorVote
County Councillor Tony Kear For

 Extraordinary Meeting - Budget, Cyngor Sir, Dydd Iau, 2ail Mawrth, 2023 10.00 am

Item: PENDERFYNIAD AR Y DRETH GYNGOR A CHYLLIDEBAU REFENIW A CHYFALAF AR GYFER 2023/24

COUNCIL TAX RESOLUTION and REVENUE AND CAPITAL BUDGETS for 2023/24:

Resolution status:Rejected

Voting
CouncillorVote
County Councillor Tony Kear Against