Voting record

 Cyngor Sir, Dydd Iau, 22ain Mehefin, 2023 2.00 pm

Item: Wedi eu cyflwyno gan y Cynghorydd Sir Richard John

Motion submitted by County Councillor Richard John:

Motion status:Rejected

Voting
CouncillorVote
County Councillor Simon Howarth Conflict Of Interests