Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 20fed Tachwedd, 2019 1.00 pm - Pwyllgor Ardal Gogledd Sir Fynwy

2. Datganiadau o Fuddiant

  • County Councillor Sheila Woodhouse - Personal - Declared a personal Interest pursuant to the Members' Code of Conduct in respect of agenda item 7 - Mind Monmouthshire as she was a founder member of Mind Abergavenny, but is not a current member.