Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 12fed Tachwedd, 2019 10.00 am - Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc

2. Datganiadau o Fuddiant

  • County Councillor Maureen Powell - Personal - County Councillor M. Powell declared a personal interest pursuant to the Members' Code of Conduct in respect of the Changes to the School Funding Formula as she is a member of the working group.

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 20fed Tachwedd, 2019 1.00 pm - Pwyllgor Ardal Gogledd Sir Fynwy

2. Datganiadau o Fuddiant

  • County Councillor Maureen Powell - Personal - Declared a personal Interest pursuant to the Members' Code of Conduct in respect of agenda item 7 - MInd Monmouthshire as she is a governor of King Henry VIII Comprehensive School.