Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 1af Hydref, 2019 2.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

3. Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol

  • County Councillor Peter Clarke - Personal and Prejudicial - Declared a personal and prejudicial interest in respect of application DM/2019/00351 as he is a Director of Glen-yr-Afon House Hotel and the Three Salmons Hotel. Both companies hold wedding receptions. He left the meeting taking no part in the discussion or voting thereon.