Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 1af Hydref, 2019 2.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

3. Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol

  • County Councillor Phil Murphy - Personal and Prejudicial - Declared a personal and prejudicial interest in respect of applications DM/2019/00595 and DM/2019/00796 - DM/2019/00595 - Close to Neighbours. DM/2019/00796 - The applicant employes his son. He left the meeting taking no part in the discussion or voting thereon.