Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 22ain Tachwedd, 2023 10.00 am - Pwyllgor Perfformiad a Throsolwg

2. Datganiadau o Fuddiant


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 22ain Tachwedd, 2023 10.00 am - Pwyllgor Perfformiad a Throsolwg

7. Fformiwla Ariannu Ysgolion


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 20fed Chwefror, 2024 10.00 am - Pwyllgor Perfformiad a Throsolwg

6. Presenoldeb Ysgol - Craffu ar y data presenoldeb ysgol diweddaraf.


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 20fed Chwefror, 2024 10.00 am - Pwyllgor Perfformiad a Throsolwg

5. Perfformiad Arholiadau - Craffu ar y data perfformiad arholiadau diweddaraf.