Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Gwener, 12fed Tachwedd, 2021 10.00 am - Is-bwyllgor Trwyddedu a Rheoli

2. Datganiadau o Fuddiant

  • County Councillor Richard Roden - Personal - County Councillor R. Roden declared a personal, non-prejudicial interest pursuant to the Members’ Code of Conduct as he knows the objector present at today’s meeting. Councillor Roden and the objector attend the same church.