Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Iau, 27ain Ionawr, 2022 2.00 pm - Cyngor Sir

7d Gan y Cynghorydd Sir Tudor Thomas i’r Cynghorydd Sir Jane Pratt, Cabinet Aelod ar gyfer Seilwaith a Gwasanaethau Cymdogaeth

  • County Councillor Dimitri Batrouni - Personal and Prejudicial - County Councillor Dimitri Batrouni declared a personal, prejudicial interest in relation to 7.3 as this involves discussion on an issue that comes under the remit of his employment. He left the meeting for the duration of the item