Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Iau, 14eg Gorffennaf, 2022 2.00 pm - Pwyllgor Llywodraethu ac Awdit

7. Datganiad o Gyfrifon Drafft 2021/22 Cronfa Eglwysi Cymru/Ymddiriedolaeth Gwaddol Ysgol Fferm Sir Fynwy

  • Martin Veale - Non Pecuniary - Martin Veale is a Governor of Coleg Gwent which owns and runs the campus named in the papers as the Usk Agricultural College.