Datgan cysylltiad

 Datgan buddiannau ar gyfer cyfarfod Datganiad o Gyfrifon Drafft 2021/22 Cronfa Eglwysi Cymru/Ymddiriedolaeth Gwaddol Ysgol Fferm Sir Fynwy

  • Martin Veale - Non Pecuniary - Martin Veale is a Governor of Coleg Gwent which owns and runs the campus named in the papers as the Usk Agricultural College.