Canlyniadau etholiadau ar gyfer Mitchel Troy (Pen-y-clawdd)

Community/Town Council - County and Community Elections - Dydd Iau, 5ed Mai, 2022

Ni roddwyd manylion am ymgeiswyr etholiad ar gyfer yr ardal hon.