Canlyniadau etholiadau ar gyfer Raglan (Kingcoed)

Community/Town Council - County and Community Elections - Dydd Iau, 5ed Mai, 2022

Ni roddwyd manylion am ymgeiswyr etholiad ar gyfer yr ardal hon.