Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio islaw ar waelod y dudalen i ganfod gwybodaeth am benderfyniadau diweddar a gymerwyd gan gyrff gwneud penderfyniadau y cyngor.

Gallech hefyd edrych ar tudalen penderfyniadau swyddogion i gael penderfyniadau a ddirprwywyd i swyddogion a gymerwyd gan swyddogion y cyngor.

Cyhoeddwyd y penderfyniadau
Teitl Dyddiad Yn effeithiol o Eitemau a alwyd i mewn
PROPOSED MCC 20, 30 & 40 MPH SPEED LIMITS – AMENDMENT ORDER NO. 7 2022 ref: 90825/01/202325/01/2023Nid i'w alw i mewn
DEDDF LLYWODRAETH LEOL (CYMRU) 1994 <br/>RHEOLIADAU (PRAESEPTAU) (CYMRU) YR AWDURDODAU LLEOL 1995 - Cadarnhau'r Rhestr Daliadau <br/> ref: 90725/01/202325/01/2023Nid i'w alw i mewn