Penderfyniadau

Use the below search options at the bottom of the page to find information regarding recent decisions that have been taken by the council’s decision making bodies.

Alternatively you can visit the officer decisions page for information on officer delegated decisions that have been taken by council officers.

Cyhoeddwyd y penderfyniadau

25/03/2020 - NON DOMESTIC RATES: HIGH STREET AND RETAIL RATE RELIEF 2020/21 ref: 696    Recommendations Approved

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Penderfyniadiau Aelod Cabinet Unigol

Gwnaed yn y cyfarfod: 25/03/2020 - Penderfyniadiau Aelod Cabinet Unigol

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 25/03/2020

Effective from: 25/03/2020

Penderfyniad:

Cytunodd y Cabinet i:-

 

Weithredu Cynllun Rhyddhad Ardrethi Stryd Fawr a Manwerthu ar gyfer 2020/21, yn unol â’r canllawiau a nodwyd gan Lywodraeth Cymru yn Atodiad Un.

 

Derbyn y dyfarniad cyllid gan Lywodraeth Cymru a’r amodau yn gysylltiedig gyda’r cyllid.

 

Gweithredu’r rhyddhad hwn yn uniongyrchol i gyfrifon trethdalwyr cymwys, yn amodol ar derfynau Cymorth Gwladol.

 

Dirprwyo penderfyniadau am unrhyw apeliadau i’r Prif Swyddog ac Aelod Cabinet dros Adnoddau