Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio islaw ar waelod y dudalen i ganfod gwybodaeth am benderfyniadau diweddar a gymerwyd gan gyrff gwneud penderfyniadau y cyngor.

Gallech hefyd edrych ar tudalen penderfyniadau swyddogion i gael penderfyniadau a ddirprwywyd i swyddogion a gymerwyd gan swyddogion y cyngor.

Cyhoeddwyd y penderfyniadau

15/01/2020 - DEDDF LLYWODRAETH LEOL (CYMRU) 1994 RHEOLIADAU AWDURDODAU LLEOL (PRAESEPTAU) (CYMRU) 1995 ref: 680    Recommendations Approved

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Penderfyniadiau Aelod Cabinet Unigol

Gwnaed yn y cyfarfod: 15/01/2020 - Penderfyniadiau Aelod Cabinet Unigol

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 15/01/2020

Effective from: 15/01/2020

Penderfyniad:

DEDDF LLYWODRAETH LEOL (CYMRU) 1994 RHEOLIADAU AWDURDODAU LLEOL (PRAESEPTAU) (CYMRU) 1995

Cadarnhawyd y rhestr ddilynol o daliadau:

 

(i)         Caiff praesept Awdurdod yr Heddlu ei dalu o Gronfa’r Cyngor mewn deuddeg rhandaliad cyfartal ar drydydd dydd Mawrth pob mis

                     

(ii)        Caiff praeseptiau’r Cynghorau Cymuned eu talu drwy dri rhandaliad cyfartgal ar y diwrnod gwaith olaf yn Ebrill, Awst a Rhagfyr.

 

Wards affected: (All Wards);