Penderfyniadau

Use the below search options at the bottom of the page to find information regarding recent decisions that have been taken by the council’s decision making bodies.

Alternatively you can visit the officer decisions page for information on officer delegated decisions that have been taken by council officers.

Cyhoeddwyd y penderfyniadau

15/01/2020 - DEDDF LLYWODRAETH LEOL (CYMRU) 1994 RHEOLIADAU AWDURDODAU LLEOL (PRAESEPTAU) (CYMRU) 1995 ref: 680    Recommendations Approved

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Penderfyniadiau Aelod Cabinet Unigol

Gwnaed yn y cyfarfod: 15/01/2020 - Penderfyniadiau Aelod Cabinet Unigol

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 15/01/2020

Effective from: 15/01/2020

Penderfyniad:

DEDDF LLYWODRAETH LEOL (CYMRU) 1994 RHEOLIADAU AWDURDODAU LLEOL (PRAESEPTAU) (CYMRU) 1995

Cadarnhawyd y rhestr ddilynol o daliadau:

 

(i)         Caiff praesept Awdurdod yr Heddlu ei dalu o Gronfa’r Cyngor mewn deuddeg rhandaliad cyfartal ar drydydd dydd Mawrth pob mis

                     

(ii)        Caiff praeseptiau’r Cynghorau Cymuned eu talu drwy dri rhandaliad cyfartgal ar y diwrnod gwaith olaf yn Ebrill, Awst a Rhagfyr.

 

Wards affected: (All Wards);