Mater - penderfyniadau

DISABLED FACILITIES GRANTS - REMOVAL OF MEANS TESTING

09/03/2022 - DISABLED FACILITIES GRANTS - REMOVAL OF MEANS TESTING

Ystyried y manteision a’r risgiau o ddileu profion modd.

Wedi cymeradwyo’r cynnig i ddileu profion modd ar gyfer Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl bach a chanolig o’r 1afEbrill2022.