Mater - penderfyniadau

Revisions to the South East Wales Education Achievement Service Collaboration and Members Agreement (the CAMA)

09/03/2022 - Revisions to the South East Wales Education Achievement Service Collaboration and Members Agreement (the CAMA)

Argymhellir fod Aelodau yn cytuno i’r geiriad diwygiedig ym mharagraff 3.8 isod ac yn cytuno i ganiatáu’r GCA i gadw o leiaf hanner cant y cant o’i falans er mwyn diogelu’i hylifedd.