Mater - penderfyniadau

MonLife - Museum Service Collections Rationalisation

27/10/2021 - MONLIFE - RHESYMOLI CASGLIADAU'R GWASANAETH AMGUEDDFEYDD

Cytunwyd ar y camau cau mynediad a gwaredu ar gyfer yr eitemau a gynigiwyd yn unol ag Adran 4 Pecyn Cymorth Gwaredu Cymdeithas Amgueddfeydd. (Gellir gweld y rhestr yn Atodiad 2).

 

I nodi mae hyn yn ffurfio’r pumed mewn cyfres. Caiff rhestri pellach o eitemau eu dynodi ar gyfer eu gwaredu fel y gallwn wneud argymhellion.