Mater - penderfyniadau

Test 4

04/02/2021 - Bus Emergency Scheme (BES) - Request to all Councils to sign up to the BES2 Scheme

DATRYSWYD:

Nodi'r cyd-destun ehangach, y cefndir a'r rhesymau dros Gynllun yr Argyfwng Bysiau (BES) ac i ofyn am gymeradwyaeth y Cabinet i Gyngor Sir Fynwy ymuno â'r cynllun BES2. Mae hefyd yn nodi diwygiad arfaethedig Llywodraethau Cymru (LlC) i wasanaethau bysiau yng Nghymru ac yn ceisio cefnogaeth y Cabinet wrth alw am adroddiad pellach ar ddiwygio bysiau arfaethedig yn ymwneud â rheoli gwasanaethau bysiau yng Nghymru yn y dyfodol.