Rhestr Bostio

Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc

Mae pob cyfeiriad isod yn cael ei ddangos mewn rhestr gyda coma yn ei wahanu Gallwch gopïo a gludo'r wybodaeth hon i ffeil testun Agor y ffeil yn eich prosesydd geiriau neu daenlen ar gyfer ei defnyddio i gyfuno post

To use this information as a mail merge in a Microsoft Word document, copy and paste all the names and addresses including the headings 'Name, Address1 etc' into a Word document. I'w roi mewn fformat tabl: uwcholeuwch y testun i gyd. Ewch i Table/Convert text to table/Dewiswch 'separate text at commas' yna OK

Name, Address1, Address2, Address3, Address4, Postcode, Phone, Mobile, Email
Vacant Seat (Roman Catholic Church), (Ni roddir cyfeiriad)
Vacant Seat (Co-optee), (Ni roddir cyfeiriad)
Fay Middleton (Trade Union), (Ni roddir cyfeiriad)
Elizabeth Thomas, (Ni roddir cyfeiriad)
Maggie Harris, (Ni roddir cyfeiriad)
Peter Strong NEU, (Ni roddir cyfeiriad)