Manylion Pwyllgor

Pwyllgor Ardal Severnside

Diben y Pwyllgor

Mae gan Sir Fynwy bedwar Pwyllgor Ardal, Glannau Hafren, Bryn-y-Cwm, Canol Sir Fynwy a'r Gwy Isaf bob un yn gyfrifol am godi ymwybyddiaeth o faterion lleol.

 

Mae Cynghorwyr Sir, Cymuned a Thref y wardiau o fewn yr ardal yn mynychu'r cyfarfodydd a gynhelir yn lleol o fewn yr ardal mae'r pwyllgor yn gyfrifol amdani.

 

Mae'r Fforwm Gwledig yn agored i Gynghorau Cymuned a Thref a Chynghorau Sir sydd â'r nod i drin materion mewn ardaloedd gwledig gan bennaf o Sir Fynwy.

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Gwasanaethau Democrataidd.

Ffôn: 01633 644219