Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyngor Sir, 5 meetings
Aelod Yn bresennol
County Councillor Phil Murphy 4
County Councillor Robert Greenland 3
County Councillor Tony Easson 5
County Councillor Christopher Edwards 4
County Councillor Simon Howarth 4
County Councillor Meirion Howells 5
County Councillor David Jones 4
County Councillor Penny Jones 5
County Councillor Jill Bond 5
County Councillor Jan Butler 5
County Councillor Paul Griffiths 5
County Councillor Laura Wright 5
County Councillor Ben Callard 5
County Councillor Ann Webb 5
County Councillor Armand Watts 5
County Councillor Maureen Powell 5
County Councillor Peter Strong 5
County Councillor Frances Taylor 4
County Councillor Mary Ann Brocklesby 5
County Councillor Sue Riley 5
County Councillor Sara Burch 5
County Councillor Dale Rooke 5
County Councillor Catrin Maby 5
County Councillor Steven Garratt 5
County Councillor Ian Chandler 5
County Councillor Tomos Dafydd Davies 5
County Councillor Fay Bromfield 5
County Councillor Tony Kear 5
County Councillor Alistair Neill 5
County Councillor Jayne McKenna 5
County Councillor Su McConnel 5
County Councillor Emma Bryn 5
County Councillor Jackie Strong 5
County Councillor Catherine Fookes 5
County Councillor John Crook 5
County Councillor Angela Sandles 5
County Councillor Richard John 5
County Councillor Paul Pavia 5
County Councillor Malcolm Lane 5
County Councillor Louise Brown 5
County Councillor Lisa Dymock 4
County Councillor Tudor Thomas 5
County Councillor Martyn Groucutt 5
County Councillor Rachel Catherine Garrick 5
County Councillor Jane Lucas 4
County Councillor Maria Stevens 4
Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol, 4 meetings
Aelod Yn bresennol
County Councillor Maureen Powell 0
County Councillor Alistair Neill 1
County Councillor Angela Sandles 1
County Councillor Paul Pavia 2
County Councillor Louise Brown 3
County Councillor Tudor Thomas 0
County Councillor Martyn Groucutt 1
Pwyllgor Craffu Pobl, 3 meetings
Aelod Yn bresennol
County Councillor Christopher Edwards 0
County Councillor Meirion Howells 0
County Councillor David Jones 0
County Councillor Penny Jones 1
County Councillor Jan Butler 1
County Councillor Armand Watts 0
County Councillor Maureen Powell 2
County Councillor Sue Riley 2
County Councillor Sara Burch 0
County Councillor Dale Rooke 0
County Councillor Ian Chandler 0
County Councillor Fay Bromfield 2
County Councillor Jayne McKenna 2
County Councillor Emma Bryn 0
County Councillor Jackie Strong 2
County Councillor Angela Sandles 2
County Councillor Malcolm Lane 0
County Councillor Louise Brown 0
County Councillor Tudor Thomas 0
County Councillor Martyn Groucutt 0
County Councillor Maria Stevens 2
Pwyllgor Cynllunio, 4 meetings
Aelod Yn bresennol
County Councillor Phil Murphy 4
County Councillor Tony Easson 4
County Councillor Meirion Howells 4
County Councillor Jill Bond 4
County Councillor Jan Butler 3
County Councillor Ben Callard 4
County Councillor Ann Webb 4
County Councillor Maureen Powell 4
County Councillor Peter Strong 1
County Councillor Sue Riley 4
County Councillor Dale Rooke 4
County Councillor Steven Garratt 3
County Councillor Fay Bromfield 4
County Councillor Jayne McKenna 4
County Councillor Su McConnel 3
County Councillor Emma Bryn 3
County Councillor John Crook 3
County Councillor Angela Sandles 1
County Councillor Richard John 1
County Councillor Paul Pavia 1
County Councillor Louise Brown 2
County Councillor Martyn Groucutt 1