Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Craffu Pobl, 4 meetings
Aelod Yn bresennol
County Councillor Christopher Edwards 1
County Councillor Simon Howarth 0
County Councillor Meirion Howells 0
County Councillor David Jones 0
County Councillor Penny Jones 0
County Councillor Jan Butler 1
County Councillor Laura Wright 0
County Councillor Armand Watts 0
County Councillor Maureen Powell 2
County Councillor Frances Taylor 0
County Councillor Sue Riley 2
County Councillor Sara Burch 0
County Councillor Dale Rooke 0
County Councillor Ian Chandler 0
County Councillor Fay Bromfield 1
County Councillor Jayne McKenna 2
County Councillor Emma Bryn 0
County Councillor Jackie Strong 2
County Councillor John Crook 0
County Councillor Angela Sandles 1
County Councillor Rachel Buckler 0
County Councillor Richard John 0
County Councillor Malcolm Lane 0
County Councillor Louise Brown 0
County Councillor Tudor Thomas 0
County Councillor Martyn Groucutt 0
County Councillor Maria Stevens 2