Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Craffu Lle, 1 meeting
Aelod Yn bresennol
County Councillor Ben Callard 1
County Councillor Ian Chandler 1
County Councillor Tomos Dafydd Davies 1
County Councillor Su McConnel 1
County Councillor Emma Bryn 1
County Councillor Jackie Strong 1
County Councillor Louise Brown 1
County Councillor Lisa Dymock 1
County Councillor Jane Lucas 1
County Councillor Maria Stevens 0