Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Dethol Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, 4 meetings
Aelod Yn bresennol
County Councillor Meirion Howells 1
County Councillor Penny Jones 1
County Councillor Jill Bond 1
County Councillor Jan Butler 1
County Councillor Armand Watts 1
County Councillor Frances Taylor 0
County Councillor Dale Rooke 1
County Councillor Steven Garratt 1
County Councillor Malcolm Lane 0