Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Dethol Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, 1 meeting
Aelod Yn bresennol
County Councillor Dimitri Batrouni 1
County Councillor Lisa Dymock 1
County Councillor Paul Pavia 0
County Councillor Richard Roden 1
County Councillor Frances Taylor 1
County Councillor Tudor Thomas 1
County Councillor Jamie Treharne 1