Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol, 7 meetings
Aelod Yn bresennol
County Councillor Maureen Powell 1
County Councillor Alistair Neill 1
County Councillor Angela Sandles 1
County Councillor Paul Pavia 5
County Councillor Louise Brown 6
County Councillor Tudor Thomas 2
County Councillor Martyn Groucutt 1