Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol, 1 meeting
Aelod Yn bresennol
County Councillor Angela Sandles 0
County Councillor Paul Pavia 1
County Councillor Louise Brown 1
County Councillor Martyn Groucutt 1