Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol, 5 meetings
Aelod Yn bresennol
County Councillor Jill Bond 1
County Councillor John Crook 2
County Councillor Angela Sandles 2
County Councillor Rachel Buckler 3
County Councillor Paul Pavia 5
County Councillor Louise Brown 5
County Councillor Martyn Groucutt 2