Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, 1 meeting
Aelod Yn bresennol
County Councillor Meirion Howells 1
County Councillor David Jones 0
County Councillor Laura Wright 1
County Councillor Ann Webb 1
County Councillor Armand Watts 1
County Councillor Peter Strong 1
County Councillor Tomos Dafydd Davies 0
County Councillor Alistair Neill 1
County Councillor Su McConnel 1
County Councillor Rachel Buckler 1
County Councillor Louise Brown 1
County Councillor Tudor Thomas 1
County Councillor Maria Stevens 0