Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, 2 meetings
Aelod Yn bresennol
County Councillor Tony Easson 1
County Councillor Meirion Howells 2
County Councillor David Jones 2
County Councillor Laura Wright 2
County Councillor Ann Webb 2
County Councillor Armand Watts 0
County Councillor Peter Strong 2
County Councillor Tomos Dafydd Davies 2
County Councillor Su McConnel 2
County Councillor Rachel Buckler 2
County Councillor Louise Brown 2
County Councillor Tudor Thomas 1
County Councillor Maria Stevens 2