Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Craffu Oedolion, 2 meetings
Aelod Yn bresennol
County Councillor Ruth Edwards 1
County Councillor Roger Harris 1
County Councillor Simon Howarth 1
County Councillor Maureen Powell 1
County Councillor Sheila Woodhouse 1
County Councillor Malcolm Lane 1
County Councillor Louise Brown 1
County Councillor Martyn Groucutt 1