Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc, 4 meetings
Aelod Yn bresennol
County Councillor Louise Brown 2
County Councillor Martyn Groucutt 2
County Councillor Roger Harris 1
County Councillor Dave Jones 1
County Councillor Laura Jones 2
County Councillor Malcolm Lane 2
County Councillor Paul Pavia 1
County Councillor Maureen Powell 2
County Councillor Tudor Thomas 2
County Councillor Jo Watkins 1