Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc, 2 meetings
Aelod Yn bresennol
County Councillor Christopher Edwards 1
County Councillor David Jones 1
County Councillor Maureen Powell 1
County Councillor Malcolm Lane 1
County Councillor Louise Brown 1
County Councillor Jo Watkins 1
County Councillor Tudor Thomas 0
County Councillor Martyn Groucutt 1