Yn bresennol

Presenoldeb County Councillor Martyn Groucutt

Ystadegau mynychu County Councillor Martyn Groucutt
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:19
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 15   79%
Cafwyd Ymddiheuriad:4   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):4   21%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer County Councillor Martyn Groucutt
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
17/01/2024, 17:00 Cabinet ,17/01/2024, 17:00 Yn bresennol
07/02/2024, 17:00 Cabinet ,07/02/2024, 17:00 Yn bresennol
28/02/2024, 17:00 Cabinet ,28/02/2024, 17:00 Yn bresennol
06/03/2024, 17:00 Cabinet ,06/03/2024, 17:00 Yn bresennol
10/04/2024, 17:00 Cabinet ,10/04/2024, 17:00 Yn bresennol
15/05/2024, 17:00 Cabinet ,15/05/2024, 17:00 Yn bresennol
22/05/2024, 16:00 Cabinet ,22/05/2024, 16:00 Yn bresennol
05/06/2024, 17:00 Cabinet ,05/06/2024, 17:00 Yn bresennol
18/01/2024, 14:00 Cyngor Sir ,18/01/2024, 14:00 Yn bresennol
29/02/2024, 14:00 Cyngor Sir ,29/02/2024, 14:00 Yn bresennol
18/04/2024, 14:00 Cyngor Sir ,18/04/2024, 14:00 Yn bresennol
16/05/2024, 14:00 Cyngor Sir ,16/05/2024, 14:00 Yn bresennol
07/02/2024, 14:00 Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol ,07/02/2024, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad
26/02/2024, 12:30 Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol ,26/02/2024, 12:30 Cafwyd Ymddiheuriad
13/03/2024, 15:00 Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol ,13/03/2024, 15:00 Cafwyd Ymddiheuriad
04/06/2024, 10:00 Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol ,04/06/2024, 10:00 Yn bresennol
12/06/2024, 15:00 Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol ,12/06/2024, 15:00 Yn bresennol
05/03/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Pobl ,05/03/2024, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
09/01/2024, 17:30 Seminarau Aelodau ,09/01/2024, 17:30 Disgwyliedig
16/01/2024, 12:00 Seminarau Aelodau ,16/01/2024, 12:00 Disgwyliedig
09/02/2024, 10:00 Seminarau Aelodau ,09/02/2024, 10:00 Disgwyliedig
27/02/2024, 17:00 Seminarau Aelodau ,27/02/2024, 17:00 Disgwyliedig
05/03/2024, 15:30 Seminarau Aelodau ,05/03/2024, 15:30 Disgwyliedig
15/03/2024, 13:30 Seminarau Aelodau ,15/03/2024, 13:30 Disgwyliedig
09/04/2024, 14:00 Seminarau Aelodau ,09/04/2024, 14:00 Disgwyliedig
11/04/2024, 14:00 Seminarau Aelodau ,11/04/2024, 14:00 Disgwyliedig
23/01/2024, 14:00 Ymddiriedolaeth Gwaddol Ysgol Fferm Sir Fynwy ,23/01/2024, 14:00 Yn bresennol
29/01/2024, 11:00 Ymddiriedolaeth Gwaddol Ysgol Fferm Sir Fynwy ,29/01/2024, 11:00 Disgwyliedig