Yn bresennol

Presenoldeb County Councillor Tudor Thomas

Ystadegau mynychu County Councillor Tudor Thomas
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:13
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 12   92%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   8%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer County Councillor Tudor Thomas
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
07/12/2023, 14:00 Cyngor Sir ,07/12/2023, 14:00 Yn bresennol
18/01/2024, 14:00 Cyngor Sir ,18/01/2024, 14:00 Yn bresennol
29/02/2024, 14:00 Cyngor Sir ,29/02/2024, 14:00 Yn bresennol
18/04/2024, 14:00 Cyngor Sir ,18/04/2024, 14:00 Yn bresennol
14/12/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Lle ,14/12/2023, 10:00 Yn bresennol
01/02/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Lle ,01/02/2024, 10:00 Yn bresennol
14/03/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Lle ,14/03/2024, 10:00 Yn bresennol
10/04/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Lle ,10/04/2024, 10:00 Yn bresennol
22/01/2024, 14:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,22/01/2024, 14:00 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd
15/04/2024, 14:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,15/04/2024, 14:00 Yn bresennol
16/01/2024, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu a Rheleiddio ,16/01/2024, 10:00 Yn bresennol
27/02/2024, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu a Rheleiddio ,27/02/2024, 10:00 Yn bresennol
09/04/2024, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu a Rheleiddio ,09/04/2024, 10:00 Yn bresennol
13/11/2023, 10:00 Seminarau Aelodau ,13/11/2023, 10:00 Disgwyliedig
27/11/2023, 10:00 Seminarau Aelodau ,27/11/2023, 10:00 Disgwyliedig
09/01/2024, 17:30 Seminarau Aelodau ,09/01/2024, 17:30 Disgwyliedig
16/01/2024, 12:00 Seminarau Aelodau ,16/01/2024, 12:00 Disgwyliedig
09/02/2024, 10:00 Seminarau Aelodau ,09/02/2024, 10:00 Disgwyliedig
27/02/2024, 17:00 Seminarau Aelodau ,27/02/2024, 17:00 Disgwyliedig
05/03/2024, 15:30 Seminarau Aelodau ,05/03/2024, 15:30 Disgwyliedig
15/03/2024, 13:30 Seminarau Aelodau ,15/03/2024, 13:30 Disgwyliedig
09/04/2024, 14:00 Seminarau Aelodau ,09/04/2024, 14:00 Disgwyliedig
11/04/2024, 14:00 Seminarau Aelodau ,11/04/2024, 14:00 Disgwyliedig