Yn bresennol

Presenoldeb County Councillor Tudor Thomas

Ystadegau mynychu County Councillor Tudor Thomas
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:12
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 8   67%
Cafwyd Ymddiheuriad:4   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):4   33%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer County Councillor Tudor Thomas
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
29/06/2022, 17:00 Cabinet ,29/06/2022, 17:00 Yn bresennol
27/07/2022, 17:00 Cabinet ,27/07/2022, 17:00 Yn bresennol
03/03/2022, 14:00 Cyngor Sir ,03/03/2022, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad
17/05/2022, 14:00 Cyngor Sir ,17/05/2022, 14:00 Yn bresennol
19/05/2022, 14:00 Cyngor Sir ,19/05/2022, 14:00 Yn bresennol
23/06/2022, 14:00 Cyngor Sir ,23/06/2022, 14:00 Yn bresennol
21/07/2022, 14:00 Cyngor Sir ,21/07/2022, 14:00 Yn bresennol
09/03/2022, 10:00 Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol ,09/03/2022, 10:00 Yn bresennol
09/03/2022, 10:30 Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol ,09/03/2022, 10:30 Yn bresennol
28/03/2022, 10:00 Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol ,28/03/2022, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
26/04/2022, 11:15 Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol ,26/04/2022, 11:15 Cafwyd Ymddiheuriad
03/03/2022, 10:00 Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc ,03/03/2022, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad