Yn bresennol

Presenoldeb County Councillor Laura Jones

Ystadegau mynychu County Councillor Laura Jones
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:6
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 4   67%
Cafwyd Ymddiheuriad:2   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):2   33%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer County Councillor Laura Jones
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
05/03/2020 Cyngor Sir ,05/03/2020 Yn bresennol
04/06/2020 Cyngor Sir ,04/06/2020 Yn bresennol
28/01/2020 Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc ,28/01/2020 Yn bresennol
17/03/2020 Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc ,17/03/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
09/07/2020 Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc ,09/07/2020 Disgwyliedig
10/02/2020 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,10/02/2020 Yn bresennol
12/05/2020 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,12/05/2020 Disgwyliedig
02/03/2020 Wye Valley AONB Joint Advisory Committee ,02/03/2020 Cafwyd Ymddiheuriad