Yn bresennol

Presenoldeb County Councillor Louise Brown

Ystadegau mynychu County Councillor Louise Brown
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:14
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 14   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer County Councillor Louise Brown
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
05/03/2020 Cyngor Sir ,05/03/2020 Yn bresennol
04/06/2020 Cyngor Sir ,04/06/2020 Yn bresennol
22/01/2020 Pwyllgor Ardal Gwy Isaf ,22/01/2020 Yn bresennol
21/01/2020 Pwyllgor Craffu Oedolion ,21/01/2020 Yn bresennol
10/03/2020 Pwyllgor Craffu Oedolion ,10/03/2020 Yn bresennol
02/07/2020 Pwyllgor Craffu Oedolion ,02/07/2020 Yn bresennol
28/01/2020 Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc ,28/01/2020 Yn bresennol
17/03/2020 Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc ,17/03/2020 Yn bresennol
09/07/2020 Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc ,09/07/2020 Disgwyliedig
04/02/2020 Pwyllgor Cynllunio ,04/02/2020 Yn bresennol
03/03/2020 Pwyllgor Cynllunio ,03/03/2020 Yn bresennol
07/07/2020 Pwyllgor Cynllunio ,07/07/2020 Yn bresennol
12/05/2020 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,12/05/2020 Yn bresennol
21/05/2020 Seminarau Aelodau ,21/05/2020 Yn bresennol
02/06/2020 Seminarau Aelodau ,02/06/2020 Yn bresennol
18/06/2020 Seminarau Aelodau ,18/06/2020 Disgwyliedig