Yn bresennol

Presenoldeb County Councillor Louise Brown

Ystadegau mynychu County Councillor Louise Brown
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:15
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 15   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer County Councillor Louise Brown
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
24/10/2019 Cyngor Sir ,24/10/2019 Yn bresennol
16/01/2020 Cyngor Sir ,16/01/2020 Yn bresennol
05/03/2020 Cyngor Sir ,05/03/2020 Yn bresennol
16/10/2019 Pwyllgor Ardal Gwy Isaf ,16/10/2019 Yn bresennol
22/01/2020 Pwyllgor Ardal Gwy Isaf ,22/01/2020 Yn bresennol
05/11/2019 Pwyllgor Craffu Oedolion ,05/11/2019 Yn bresennol
21/01/2020 Pwyllgor Craffu Oedolion ,21/01/2020 Yn bresennol
10/03/2020 Pwyllgor Craffu Oedolion ,10/03/2020 Yn bresennol
12/11/2019 Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc ,12/11/2019 Yn bresennol
28/01/2020 Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc ,28/01/2020 Yn bresennol
17/03/2020 Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc ,17/03/2020 Yn bresennol
05/11/2019 Pwyllgor Cynllunio ,05/11/2019 Yn bresennol
03/12/2019 Pwyllgor Cynllunio ,03/12/2019 Yn bresennol
04/02/2020 Pwyllgor Cynllunio ,04/02/2020 Yn bresennol
03/03/2020 Pwyllgor Cynllunio ,03/03/2020 Yn bresennol