Yn bresennol

Presenoldeb County Councillor Louise Brown

Ystadegau mynychu County Councillor Louise Brown
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:14
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 13   93%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   7%
Yn bresennol:1

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer County Councillor Louise Brown
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
18/09/2019 Cabinet ,18/09/2019 Yn bresennol
05/09/2019 Cyd-Pwyllgor Dethol ,05/09/2019 Yn bresennol
19/09/2019 Cyngor Sir ,19/09/2019 Yn bresennol
24/10/2019 Cyngor Sir ,24/10/2019 Yn bresennol
16/01/2020 Cyngor Sir ,16/01/2020 Disgwyliedig
16/10/2019 Pwyllgor Ardal Gwy Isaf ,16/10/2019 Yn bresennol
30/07/2019 Pwyllgor Craffu Oedolion ,30/07/2019 Yn bresennol
05/11/2019 Pwyllgor Craffu Oedolion ,05/11/2019 Yn bresennol
17/09/2019 Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc ,17/09/2019 Yn bresennol
12/11/2019 Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc ,12/11/2019 Yn bresennol
06/08/2019 Pwyllgor Cynllunio ,06/08/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
03/09/2019 Pwyllgor Cynllunio ,03/09/2019 Yn bresennol
01/10/2019 Pwyllgor Cynllunio ,01/10/2019 Yn bresennol
05/11/2019 Pwyllgor Cynllunio ,05/11/2019 Yn bresennol
03/12/2019 Pwyllgor Cynllunio ,03/12/2019 Yn bresennol
05/09/2019 Pwyllgor Dethol Economi a Datblygu ,05/09/2019 Yn bresennol