Yn bresennol

Presenoldeb County Councillor Louise Brown

Ystadegau mynychu County Councillor Louise Brown
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:18
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 18   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer County Councillor Louise Brown
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
03/03/2022, 14:00 Cyngor Sir ,03/03/2022, 14:00 Yn bresennol
17/05/2022, 14:00 Cyngor Sir ,17/05/2022, 14:00 Yn bresennol
19/05/2022, 14:00 Cyngor Sir ,19/05/2022, 14:00 Yn bresennol
23/06/2022, 14:00 Cyngor Sir ,23/06/2022, 14:00 Yn bresennol
21/07/2022, 14:00 Cyngor Sir ,21/07/2022, 14:00 Yn bresennol
09/03/2022, 10:00 Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol ,09/03/2022, 10:00 Yn bresennol
09/03/2022, 10:30 Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol ,09/03/2022, 10:30 Yn bresennol
28/03/2022, 10:00 Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol ,28/03/2022, 10:00 Yn bresennol
26/04/2022, 11:15 Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol ,26/04/2022, 11:15 Yn bresennol
23/05/2022, 14:00 Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol ,23/05/2022, 14:00 Yn bresennol
15/06/2022, 10:00 Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol ,15/06/2022, 10:00 Yn bresennol
30/06/2022, 10:00 Pwyllgor Craffu Lle ,30/06/2022, 10:00 Yn bresennol
02/03/2022, 10:00 Pwyllgor Craffu Oedolion ,02/03/2022, 10:00 Yn bresennol
03/03/2022, 10:00 Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc ,03/03/2022, 10:00 Yn bresennol
01/03/2022, 14:00 Pwyllgor Cynllunio ,01/03/2022, 14:00 Yn bresennol
05/04/2022, 14:00 Pwyllgor Cynllunio ,05/04/2022, 14:00 Yn bresennol
02/08/2022, 14:00 Pwyllgor Cynllunio ,02/08/2022, 14:00 Yn bresennol
27/06/2022, 14:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,27/06/2022, 14:00 Yn bresennol