Yn bresennol

Presenoldeb County Councillor Sheila Woodhouse

Ystadegau mynychu County Councillor Sheila Woodhouse
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:6
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 5   83%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   17%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer County Councillor Sheila Woodhouse
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
03/03/2022, 14:00 Cyngor Sir ,03/03/2022, 14:00 Yn bresennol
10/03/2022, 14:00 Pwyllgor Craffu Cymunedau Cryf ,10/03/2022, 14:00 Yn bresennol
02/03/2022, 10:00 Pwyllgor Craffu Oedolion ,02/03/2022, 10:00 Yn bresennol
01/03/2022, 14:00 Pwyllgor Cynllunio ,01/03/2022, 14:00 Yn bresennol
05/04/2022, 14:00 Pwyllgor Cynllunio ,05/04/2022, 14:00 Yn bresennol
21/03/2022, 10:00 Pwyllgor safonau ,21/03/2022, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad