Yn bresennol

Presenoldeb County Councillor Richard Roden

Ystadegau mynychu County Councillor Richard Roden
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:10
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 10   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer County Councillor Richard Roden
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
05/03/2020 Cyngor Sir ,05/03/2020 Yn bresennol
04/06/2020 Cyngor Sir ,04/06/2020 Yn bresennol
04/02/2020 Pwyllgor Cynllunio ,04/02/2020 Yn bresennol
11/03/2020 Pwyllgor Dethol Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ,11/03/2020 Yn bresennol
30/01/2020 Pwyllgor Dethol Economi a Datblygu ,30/01/2020 Yn bresennol
12/05/2020 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,12/05/2020 Yn bresennol
23/06/2020 Pwyllgor Trwyddedu a Rheleiddio ,23/06/2020 Yn bresennol
21/05/2020 Seminarau Aelodau ,21/05/2020 Yn bresennol
02/06/2020 Seminarau Aelodau ,02/06/2020 Yn bresennol
18/06/2020 Seminarau Aelodau ,18/06/2020 Yn bresennol