Yn bresennol

Presenoldeb County Councillor Rachel Buckler

Ystadegau mynychu County Councillor Rachel Buckler
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:11
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 10   91%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   9%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer County Councillor Rachel Buckler
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
29/02/2024, 14:00 Cyngor Sir ,29/02/2024, 14:00 Yn bresennol
18/04/2024, 14:00 Cyngor Sir ,18/04/2024, 14:00 Yn bresennol
16/05/2024, 14:00 Cyngor Sir ,16/05/2024, 14:00 Yn bresennol
07/02/2024, 14:00 Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol ,07/02/2024, 14:00 Yn bresennol
26/02/2024, 12:30 Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol ,26/02/2024, 12:30 Yn bresennol
13/03/2024, 15:00 Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol ,13/03/2024, 15:00 Yn bresennol
12/06/2024, 15:00 Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol ,12/06/2024, 15:00 Cafwyd Ymddiheuriad
15/04/2024, 14:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,15/04/2024, 14:00 Yn bresennol
30/01/2024, 10:00 Pwyllgor Perfformiad a Throsolwg ,30/01/2024, 10:00 Yn bresennol
20/02/2024, 10:00 Pwyllgor Perfformiad a Throsolwg ,20/02/2024, 10:00 Disgwyliedig
19/03/2024, 10:00 Pwyllgor Perfformiad a Throsolwg ,19/03/2024, 10:00 Yn bresennol
14/05/2024, 10:00 Pwyllgor Perfformiad a Throsolwg ,14/05/2024, 10:00 Disgwyliedig
18/06/2024, 10:00 Pwyllgor Perfformiad a Throsolwg ,18/06/2024, 10:00 Yn bresennol
11/07/2024, 14:00 Pwyllgor Perfformiad a Throsolwg ,11/07/2024, 14:00 Disgwyliedig
16/07/2024, 10:00 Pwyllgor Perfformiad a Throsolwg ,16/07/2024, 10:00 Disgwyliedig
09/02/2024, 10:00 Seminarau Aelodau ,09/02/2024, 10:00 Disgwyliedig
27/02/2024, 17:00 Seminarau Aelodau ,27/02/2024, 17:00 Disgwyliedig
05/03/2024, 15:30 Seminarau Aelodau ,05/03/2024, 15:30 Disgwyliedig
15/03/2024, 13:30 Seminarau Aelodau ,15/03/2024, 13:30 Disgwyliedig
09/04/2024, 14:00 Seminarau Aelodau ,09/04/2024, 14:00 Disgwyliedig
11/04/2024, 14:00 Seminarau Aelodau ,11/04/2024, 14:00 Disgwyliedig